google.com, pub-3450804998411445, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Örömhír: Nyugdíjasok, rokkantak fűtéstámogatást kaphatnak 2018. novemberétől! Ha ennyi összeget nem éri el nyugdíja, akkor Önnek is jár! Itt vannak a feltételeket és hogy hol igényelhető

Aki csak tud nyomjon egy megosztást.

FIGYELEM! NOVEMBER 1-TŐL FŰTÉSTÁMOGATÁST KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK – MINDENKÉPPEN IGÉNYELNI KELL – EGÉSZEN MÁRCIUSIG IGÉNYELHETŐ! PÉNZT ADNAK FŰTÉSRE, FÁRA, SZÉNRE, GÁZRA HA KEVESEBB A NYUGDÍJA 114 EZERNÉL! >>>

FŰTÉSTÁMOGATÁS NYUGDÍJASOKNAK JANUÁRTÓL!

ITT LEHET NOVEMBER 1-TŐL FŰTÉSTÁMOGATÁST IGÉNYELNI! HA KEVESEBB A NYUGDÍJA, MINT 114 EZER FORINT, AKKOR MEGFELEL A FELTÉTELEKNEK! ITT TÁJÉKOZÓDHAT A RÉSZLETEKRŐL >> NOVEMBER 1-TŐL FŰTÉSTÁMOGATÁST IGÉNYELHET SOK NYUGDÍJAS, HA NEM TÖBB A NYUGDÍJA, MINT 114 EZER FORINT! A támogatást azok vehetik igénybe, akiknek öregségi nyugdíja nem haladja meg a 114 ezer forintot.

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

Vonatkozó jogszabályok:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletZugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.),Tevékenység engedély kiadás feltétele:

november 1-je és március 15-ei közötti időszakra támogatás nyújtása a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítéséretámogatásban részesülhetzuglói lakcímmel rendelkező háztartás,a háztartásnak legalább az egyik tagja az alábbi ellátások valamelyikében részesül:a) öregségi nyugdíjb) rokkantsági ellátásc) házastársi pótlékd) rehabilitációs ellátáse) rokkantsági járadék vagyf) korhatár alatti ellátásban és azkérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft) nem haladja meg,a háztartás egyik tagja sem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 1-je és október 31. napja között nyújtható be (kivéve: 2017. január 1-je és március 15-e közötti időszak.)

A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1-jétől a következő év március 15. napjáig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg. Háztartásonként egy személy részére kerül megállapításra a támogatás.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon, (Ör. 4a. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

a kérelmező természetes személyazonosító adatai,TAJ-száma,állampolgársága,családi állapota,részesül-e fogyatékossági támogatásban,a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám,lakásviszonyokra vonatkozó adatok,IV. Csatolandó mellékletek:

kérelmező jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónapról)

V. Az engedélyezési eljárás

hatáskör gyakorlója: Képviselő-testületátruházott hatáskörben eljár: polgármestereljáró szerven belül: Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoportügyintézési határidő: 21 napeljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefononügyintézési határidőbe be nem számítható idők: belföldi jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívásdöntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, megváltoztatása, elutasítása, eljárás megszüntetése)A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

Az eljárás költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

a határozatban megállapított pénzbeli támogatás,a meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetéséreVIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai